Препоръчано, 2020

Избор На Редактора

Как да остана офлайн на Whatsapp и да не се вижда онлайн?

Всеки ден можем да се свържем с никого чрез Whatsapp.

Зад тази велика революция в комуникациите обаче има огромен проблем да не можеш да разказваш, да бъдеш практически винаги на разположение, да бъдеш принуден да реагираш, без да можеш да използваш като извинение факта, че не си чел или не виждал телефона,

Приложение като Whatsapp е в състояние да каже на всички, ако сме онлайн, когато сме били на последно място, ако получихме съобщение и ако прочетем съобщение (двойно синьо чек)

В това ръководство, опростено, но не толкова очевидно, колкото може да очаквате, нека да видим как да се офлайн на Whatsapp, за да можете да изключите без да е необходимо да изключвате телефона и да го държите изключен от интернет . не позволявайте на никого да пише.

Top